Hanna Solvær

(Vikar for Ida Sjørbotten)

 

Autorisert fysioterapeut ved  Oslo Metropolitan University

 2018  -  2019


Turnustjeneste i Oslo, bydel Østensjø, avd. mestring og omsorg (hjemmetjenesten). Ringen Rehabilietringsenter

     2019 Autorisert fysioterapeut ved  Oslo Metropolitan University
     2019 Helprivat praktiserende fysioterapeut
     2019 Sertifisert trykkbølge bruker
     2020  Kommunefysioterapeut hos Nes kommune
       
       
       
       

Har i tillegg:
Ukentlige gruppetreninger med fokus på muskel – skjelett plager og funksjonell trening.
Hanna er helprivat fysioterapeut, og har derfor kort ventetid. Hun tar imot forsikringspasienter.
For bestilling av time eller booking av gruppetime kan hun kontaktes på: 63 90 55 90 ( tastevalg 5 ) eller 90 21 45 53.
Hanna kan også nås på e-post til  hannasolvaer@gmail.com