Mensendieck

Mensendieck fysioterapi og Mensendieck gymnastikk har sitt opphav fra lege Bess Mensendieck, født i USA i 1861. Hun var i tillegg billedhugger og interessert i kroppens arkitektur og funksjon. Derfor ble kroppsholdning, kroppslig harmoni og balanse i egen kropp viktige elementer i utviklingen av Mensendieck filosofien.

I Mensendieck fysioterapi legges det i undersøkelsen hovedvekt på en funksjonsvurdering av hele mennesket. I behandlingen legges det vekt på å gjennskape en god holdning, lære evnen til avspenning og basal pust. Dette intergreres i selve behandlingssekvensen ved behov. I tillegg til passiv benkbehandling brukes Mensendieck øvelser for å fremme funksjon og bevegelsesfrihet.

Disse øvelsene kan også innøves i grupper. Mensendieck gymnastikken er en medisinsk treningsform som passer alle. Gruppene instrueres av en Mensendieck utdannet fysioterapeut, som tar i bruk en pedagogisk måte for å formidle øvelsene. Gjennom instruksjonen kommuniserer fysioterapeuten med deltakerne slik at det blir et godt samarbeid når øvelsene utføres.

Holdningskorrigering og holdningskorrigerende øvelser står sentralt i denne type trening. Via dette oppnår man bevissthet om samspillet mellom en hensiktsmessig bevegelse og en optimal belastning av ledd og muskulatur.