Cyriax

Klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel og skjelettlidelser. Basert på den engelske legen James Cyriax ( 1904- 1985 ).

Systemet er videreført med hensyn til dagens forskning og viten. En inngående forståelse av referert smerte og kunnskaper om funksjonell og topografisk anatomi.

Nøyaktig og systematisk opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse. Kunnskap om hvordan de forskjellige sykdommene oppstår og utvikles