Slyngebehandling

 

Et av fysioterapeuters tiltak er slyngebehandling.
Vi bruker et treningsapparat som siden 1991 har endret navn tre ganger. 1991: TrimMaster. 1993: TerapiMaster.  2007: Redcord.

Rundt dette slyngeapparatet er det utviklet et trenings- og behandlingskonsept som brukes av mange norske fysioterapeuter.

Tidligere het dette konspetet for S-E-T (Sling Exercise Therapy). I dag er dette videreutviklet og kalles NEURAC.
Målet med slyngebehandling er å aktivere inaktive og svake muskler, redusere belastning på øvrig muskulatur og derved oppnå smertereduskjon og funksjonsforbedring.

Behandlingsformen består av spesialutviklede øvelser og teknikker utført i slynge, derav utrykket slyngebehandling.