Slyngebehandling

 

Et av fysioterapeuters tiltak er slyngebehandling.
Vi bruker et treningsapparat som siden 1991 har endret navn tre ganger. 1991: TrimMaster.  1993: TerapiMaster.  2007: Redcord.

Rundt dette slyngeapparatet er det utviklet et trenings – og behandlingskonsept som brukes av mange norske fysioterapeuter.

Tidligere het dette konspetet for S-E-T ( Sling Exercise Therapy ). I dag er dette videreutviklet og kalles NEURAC.
Målet med slyngebehandling er å aktivere inaktive og svake muskler, redusere belastning på øvrig muskulatur og derved oppnå smertereduskjon og funksjonsforbedring.

Behandlingsformen består av spesialutviklede øvelser og teknikker utført i slynge, derav utrykket slyngebehandling.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

                                                                       
  Vorma Fysioterapi

Jernbanegata 23, 2150 Årnes • Tlf: 63 90 55 90 • E-post: post@vormafysio.no • https://www.vormafysio.no/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen nedenfor gjelder ikke: