Siste nytt

 
April 2023

Vårt telefonnummer er 63 90 55 90. Det er mange telefoner i løpet av en dag. Vi er opptatt  med pasientbehandlinger, men prøver å ringe opp alle ubesvarte anrop.
Du kan også sende oss en mail på post@vormafysio.no

ALLE BEHANDLINGSTIMER OG GRUPPETRENINGER SOM IKKE AVBESTILLES ARBEIDSDAGEN FØR SKAL BETALES I SIN HELHET, BÅDE HELPRIBATE, EGENANDEL OG REFUSJON. GJELDER OGSÅ DE SOM HAR FRIKORT.


Hilsen

Hilda, Ida, geir og Linda

 

 

_____________________________________________________________________________________

                                                                       
  Vorma Fysioterapi

Jernbanegata 23, 2150 Årnes • Tlf: 63 90 55 90 • E-post: post@vormafysio.no • https://www.vormafysio.no/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen nedenfor gjelder ikke: