Siste nytt

Vi skriver 27. august, sommeren er bak oss og vi merker at høsten nærmer seg.
 
Vi er godt i gang med vår virksomhet etter at vi måtte holde stengt grunnet Covid – 19.
Vi er underlagt strenge smittevernsregler. Derfor har vi ikke den samme kapasiteten som tidligere.
 
Det er ingen adgang til instituttet uten timeavtale !
Du må være frisk, er du syk holder du deg hjemme.
Du skal komme presis til din time, unngå unødvendig opphold i ventesonen.
Ha med eget laken som dekker hele behandlingsbenken.
Du skal ha respekt for avstandsregelen og rådene om  håndhygiene.
 
Gruppetreningsplanen for høsten 2020 er nå å finne her på hjemmesiden og på vår Facebook side.
 
Hanna har sluttet hos oss. Hun jobber som kommunefysioterapeut i Nes kommune.
Ida er tilbake fra fødselpermisjon. Ida vil de neste tre månedene jobbe 60 %  som kommunefysioterapeut i Nes kommune, og 40 % som helprivat fysioterapeut hos Vorma Fysioterapi.
Hilda har gått ut i barselpermisjon.
Geir og Linda jobber 100 % som avtalefysioterapeuter og er tilgjengelig hver dag.
 
Grunnet smittevernsreglene vil vi ikke være tilgjengelig på telefon til enhver tid.
Men vi forsøker å ringe opp igjen alle ubesvarte telefoner.
 
 
Ønsker alle en god høst !