Siste nytt

Januar 2021

Vi er godt i gang med vår virksomhet etter at vi måtte holde stengt grunnet Covid – 19.
Vi er underlagt strenge smittevernsregler. Derfor har vi ikke den samme kapasiteten som tidligere.

Det er ingen adgang til instituttet uten timeavtale !


Du må være frisk, er du syk holder du deg hjemme.
Du skal komme presis til din time, unngå unødvendig opphold i ventesonen.
Ha med eget laken som dekker hele behandlingsbenken.
Du skal ha respekt for avstandsregelen og rådene om  håndhygiene.

Gruppetreningsplanen for vinteren 2021 er nå å finne her på hjemmesiden og på vår Facebook side.

Hanna har sluttet hos oss. Hun jobber som kommunefysioterapeut i Nes kommune.
Ida er tilbake fra fødselpermisjon. Ida vil de neste tre månedene jobbe 60 %  som kommunefysioterapeut i Nes kommune, og 40 % som helprivat fysioterapeut hos Vorma Fysioterapi.
Hilda har gått ut i barselpermisjon.
Geir og Linda jobber 100 % som avtalefysioterapeuter og er tilgjengelig hver dag.

Grunnet smittevernsreglene vil vi ikke være tilgjengelig på telefon til enhver tid.
Men vi forsøker å ringe opp igjen alle ubesvarte telefoner.


Vi ønsker dere alle et godt nytt år !