Siste nytt

September 2022

Vårt telefonnummer er 63 90 55 90. Det er mange telefoner i løpet av en dag. Vi er opptatt  med pasientbehandlinger, men prøver å ringe opp alle ubesvarte anrop.
Du kan også sende oss en mail på post@vormafysio.no

Vi er godt i gang med høstens gruppetreninger. Vinterens timeplan legges ut i desember.

ALLE BEHANDLINGSTIMER OG GRUPPETRENINGER SOM IKKE AVBESTILLES ARBEIDSDAGEN FØR SKAL BETALES I SIN HELHET, BÅDE HELPRIBATE, EGENANDEL OG REFUSJON. GJELDER OGSÅ DE SOM HAR FRIKORT.
 
Høsten er tid for forkjølelse og sykdom. Hold deg hjemme når du er syk.
 
Vi har et ønske om en helprivat fysioterapeut som kan jobbe hos oss. Fysioterapeuten disponerer eget rom for  individuell behandling og et fellesrom for trening med apparater og i grupper. Ta kontakt dersom interesse !
 
 
God høst !
 
Hilsen Hilda, Ida, geir og Linda

 

 

_____________________________________________________________________________________

                                                                       
  Vorma Fysioterapi

Jernbanegata 23, 2150 Årnes • Tlf: 63 90 55 90 • E-post: post@vormafysio.no • https://www.vormafysio.no/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen nedenfor gjelder ikke: