Nålebehandling

Nålebehandling har sin opprinnelse fra akupunkturens verden. I fysioterapeuters verden er nålebehandling sterkt forankret i forskningsbasert dokumentasjon, og blitt et av de tiltak som velges under et eller flere behandlingsforløp.

Nålebehandling er basert på kunnskap om anatomi, fysiologi, nevrofysiologi, patologi og prinsipper for kunnskapsbasert medisin.

Dette er først og fremst en nevrofysiologisk metode som er rettet mot smertelindring. Det er godt dokumentert at nålebehandling har en smertedempende effekt.

Under nålebehandling settes svært tynne, sterile nåler gjennom huden og inn i muskulaturen. Antallet nåler som benyttes ved hver behandling og hvor lenge nålene ligger inne kan variere.

Når nålen er satt inn i muskulaturen kan den bli værende i ro, den kan beveges av terapeuten, og den kan stimuleres ved eletroterapi. Varme fra en varmelampe kan i tillegg plasseres over kroppsområdet som blir behandlet med nåler. Varme kan en lindrende effekt.