Fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasientsituasjoner. De er underlagt helsepersonelloven, som blant annet innebærer at de skal utøve forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. De har meget god kunnskap om menneskets anatomi og de fysiologiske funksjonene, om kroppens bevegelsesutvikling og om de faktorer som påvirker kroppen i det daglige. Fysioterapeuter utfører faget fysioterapi "en medisinsk behandlingsform“ som er rettet mot kroppslige og psykiske plager samt tilrettelegging av menneskers livs- og arbeidsbetingelser.

Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.

Fysioterapeuters hovedoppgave er å bevare og fremme en god helse i alle aldersgrupper.

Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig undersøkelse av pasienten, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkning, og brukerens egne preferenser.


Eksempler på fysioterapeutiske tiltak kan våre:

- Råd og veiledning.

- Bløtvevsbehandling av muskulatur og sener for eksempel ulike typer massasje og friksjoner.

- Mobiliseringsteknikker av ledd.

- Slyngebehandling

- Medisinsk Treningsterapi = Øvelser i trekkapparat med lavdose belastning.

- Øvelser med strikk

- Frie øvelser f. eks. ad modum Mensendieck, Pilates, McKenzie

- Øvelser for å bedre pust, evne til avspenning og redusere stress.

- Øvelser for å oppnå best mulig pust. Slim mobilisering, puste-, blåse og hosteteknikker.

- Utholdenhetstrening for å bedre / opprettholde en god hjerte og lungefunksjon

- Apparattrening

- Nålebehandling

- Elektroterapi ( for eksempel  laser, TENS, lavfrekvenstrøm i kombinasjon med nålebehandling )

- Trykkbølge

- Gruppetrening


Behandlingsrom