Apparattrening

Treningssalen består av  apparater med mulighet til å trene styrke, stabilitet, bevegelighet, balanse og utholdenhet.

Vi lager et individuelt treningsprogram til hver enkelt bruker. Du må være knyttet opp mot en av terapeutene på instituttet for å kunne benytte deg av treningsalen utenom avtalt tid.

 


 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

                                                                       
  Vorma Fysioterapi

Jernbanegata 23, 2150 Årnes • Tlf: 63 90 55 90 • E-post: post@vormafysio.no • https://www.vormafysio.no/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen nedenfor gjelder ikke: