McKenzie

 

Mcenzie - Metodens behandlingsstrategi bygger i stor grad på betydningen av å lære pasienten teknikker for egen behandling av rygg og aktivt involvere pasienten i prosessen med raskt å redusere smerte og gjenopprette normal funksjon.