McKenzie

 

Mcenzie - Metodens behandlingsstrategi bygger i stor grad på betydningen av å lære pasienten teknikker for egen behandling av rygg og aktivt involvere pasienten i prosessen med raskt å redusere smerte og gjenopprette normal funksjon.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

                                                                       
  Vorma Fysioterapi

Jernbanegata 23, 2150 Årnes • Tlf: 63 90 55 90 • E-post: post@vormafysio.no • https://www.vormafysio.no/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen nedenfor gjelder ikke: