Ida Sjørbotten

Fysioterapiutdannelse ved Saxion Hogeschool i Nederland


2008 - 2009 Årsstudium medisinsk grunnfag, Atlantis medisinske høgskole Oslo
2009 - 2012 Fysioterapiutdannelse ved Saxion Hogeschool i Nederland
2012 - 2013 Turnustjeneste i Norge: Vikersund kurbad, Fetsund fysikalske institutt og Nes kommune
    2013 Redcord slyngebehandling, grunnkurs samt behandling av nakke
    2013 Sertifisert trykkbølgebruker
    2014 Jobbet 50% som kommunefysioterapeut i Nes kommune
    2014 Kurs i Dry needling, triggerpunktbehandling med nåler
    2014 Kurs i Red Cord, slyngebehandling, grunnkurs og nakke
2014 - 2015

Videreutdanning i Livsstyrketrening - veilederutdanning med fokus på oppmerksomt, nærvær (mindfulness) og mestringsfremmende kommunikasjon
2014 - 2015 Sertifisert Fysio-pilates instruktør, Studio Pilates Bergen
    2015 Kurs i fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid, NFF
    2017 20 % prosjektstilling ved Diakonhjemmet sykehus. Kursholder i Livsstyrketrening, Salsastudien - et forskningsprosjekt rettet mot pasienter med fibromyalgi
2016 - 2019 Master i folkehelsevitenskap - med vekt på endring av livsstilsvaner, Høgskolen i Innlandet.


Leverer i 2020 masteroppgave som omhandler kvinnehelse og hvordan et mestringskurs som Livsstyrketrening kan påvirke kvinners mestring av stress i hverdagen.

E-post til Ida