Ane Buskenes Andersen

Bachelor i Fysioterapi ved OsloMet 2022

Privatpraktiserende fysioterapeut, helprivat

2022

 

-

 

2023

 

Turnustjeneste ved Unicare Steffensrud og Jevnaker kommune.
Erfaring innenfor ulike muskel- og skjelettlidelser,
bruddskader, hofte- og kneproteser, Parkinson, MS, polynevropati, m.m.

       
       
Forstegangskonsultasjon (45 min), kr. 490,-
Behandling (inntil 30 min), kr. 350,- 
I tillegg til individuell behandling tilbyr jeg ulike gruppetimer:
  • Hofte/kne-gruppe
  • Balanse og styrke
  • Lett puls

E-post:  aneandersen.fysio@gmail.com